Smør på tube som kremostene, enklere å smøre ut uten om at alle på frokostbordet skal kline kniven sin opp i samme dunk.

Comment icon 0
User avatar
Maren-Sofie Gystad