Ideen er kanskje ikke helt ny? men desto viktigere. Ved resirkulering av melkekartongen - skal du skru korken på - og så fjerne begge deler sammen og kaste den i plasten. du skjønner at dersom korken kastes i to deler kan den med hull i havne runt et fuglenebb eller på annen måte skade dyr. Jeg fikk dette rådet fra en venn som var på besøk fra Melbourne og nå gjør jeg det slik.

Kommentarer til idéen

Super idé!

- Petter Kjelkenes, 9. okt. 2017
Rapporter innlegg

Hei!

Bra tanke! Men det aller beste er å levere kartongen med korken på! Anlegget sorterer så plast og papp (siler ut det som ikke skal gjenvinnes som papp). De tar altså hånd om korken!

- Mads Liabø, 6. okt. 2017
Comment icon 2
User avatar
Gunn Kari Ulsmog