Som en viktig virksomhet både nasjonalt, har Q-meieriene et betydelig samfunnsansvar.

Verdiskapning for gode formål

Det er Kavlifondet som eier Kavlikonsernet som igjen eier Q-meieriene. Mens noe av overskuddet reinvesteres for å styrke og utvikle konsernet, brukes resten til allmennyttige formål innenfor forskning, kultur og humanitært arbeid.

Kavlifondet i nyere tid

Kavlifondet har den siste tiden gått i gjennom en spennende utvikling. Fra å tradisjonelt støtte små og store prosjekter, satser Kavlifondet nå mer på langsiktige prosjekter. Dette gjør at Kavlifondet kan øke effekten av støtten til viktige humanitære formål og etterlate et klart ”avtrykk”. Med den nye strategien åpnes det også opp for tettere og mer langsiktige samarbeid med mottakerne.

Les mer om Kavlifondet

Miljø

Q-meieriene tar også samfunnsansvar i den daglige driften av konsernet. Konsernet arbeider aktivt og målrettet med å redusere belastningen på miljøet, blant annet hva gjelder energiforbruk, energikilder, emballasje og råmaterialer.

Produkter

Som leverandør av matvarer har Q-meieriene et ansvar for å bidra til et sunt og variert kosthold. Vi tar derfor hensyn til helseaspektet ved utvikling av nye og eksisterende produkter. Som næringsmiddelprodusent, har Q-meieriene også et betydelig ansvar for å levere trygg mat. Det betyr at arbeidet med kvalitet og matvaresikkerhet har svært høy prioritet i hele organisasjonen – og kontinuerlig utvikles videre.