Man lager et slags rør gjennom hele yoghurten som man trer skjeen ned i. Da kan skjeen være hel og den brekker ikke. Selve beholderen må da bli lenger eller bredere for at det skal fortsatt ha like mye yoghurt.

Comment icon 0
User avatar
Emilie Solhaug