Hvis man får en 2delt plastskje der det er hun og han kontakt, med et lite klikkledd inni

på samme måte man setter på lyddemper på en rifle,

Comment icon 0
User avatar
Phillip Thoresen