Min idé, handler om å laget lokket til en skje. ( derfor heter ideen "skjer(l)okk, som i "Sherlock homes, fordi lokket bærer på en hemmelighet.) Man bretter aluminium-lokket så det blir en spisbar skje, og det er en 1-2-3 bruksanvisning, kan gjerne være farger der man skal brette ( ca som når man bretter papirfly, bare at det er en skje). Flere ganger har jeg fått yoghurt uten skje og brukt denne metoden, gjør det med en bruksanvisning så blir sje(r)lokket mer miljøvennlig :)

Comment icon 0
User avatar
Nina Elisabeth Gjerstad