Kavlikonsernet, som Q-Meieriene er en del av, er det eneste matvarekonsernet i Norge som eies av en allmennyttig stiftelse. Kavlifondet ble stiftet av Knut Kavli, sønn av konsernets grunnlegger Olav Kavli, i 1962. Alt overskudd som ikke tilbakeføres til konsernet, går til allmennyttige formål.

Halvparten av midlene går til humanitære formål i utviklingsland og i land der Kavli har produksjon. Tjue prosent går til kultur, særlig til unge musikktalenter og til prosjekter som gir unge og eldre tilgang til gode kulturopplevelser. Tretti prosent av midlene går til forskning på demens og ME/CFS.

Kavlifondets styre avgjør hvilke formål som mottar midlene. Styrets viktigste jobb er å sikre et godt, langsiktig perspektiv som resulterer i størst mulig overskudd til det beste for forbrukere, ansatte og gode formål i inn- og utland.

Dere ønsket å vite mer om det betydningsfulle arbeidet dere var med på å støtte ved å kjøpe Q-melk. Vi lanserte da melkekartongkonseptet "Melk med mening" på 1.75 liters melkekartongene.Høsten 2016 ble to nye prosjekter omtalt. Dette var småskala entreprenører støttet av Self to Self Economic Development Association i Etiopia og kvinnelige bondekooperativer støttet av FOKUS i Uganda.

ekstra_lett_1,75l_sept2016_web