Første Gardsmeieri legges ned, samtidig planlegges etablering av Gardsmeieri to og tre.

Bilder til saken: