Konkurranseregler for sommerkonkurranse på Q-Meierienes melkekartonger.

Avtalen gjelder mellom: Q-Meieriene AS (arrangør) og kampanjedeltakere.

Aksept av vilkår og betingelser: Informasjon om kampanjen er en del av kampanjevilkårene. For å delta i kampanjen må man akseptere vilkårene. Arrangøren kan avslå deltakelse fra deltakere som ikke oppfyller vilkårene.

KONKURRANSEPERIODE 10. juni 2019 til 25. august 2019.

HVORDAN DELTA:

Du må være fylt 18 år, eller ha samtykke fra foreldre/foresatt. Deltakere må være bosatt i Norge. Ansatte og ansattes nærmeste familie i Q-Meieriene og O. Kavli kan delta, men ikke vinne premier. Det er ingen kjøpsbetingelser.

Sommerkonkurranse på kartong: På sommerens melkekartonger finner du en rebuser med bokstavkrøll. Ved å sende inn ditt forslag til bokstavkrøll er du med i konkurransen om å vinne et kjøleskapstermometer fra Q-Meieriene. Ditt bidrag sender du inn til tlf.nr. 479 09 109, du kan tegne og sende bilde eller sende inn en digital tegning hvis du heller ønsker det. Husk å legge ved navn og adresse til ditt bidrag for å være med i trekningen av premie.

VINNERE:

I konkurranseperioden trekkes det ut 50 antall vinnere blant alle deltakere. Deltakere kan kun vinne 1 gang.

Vinnere vil få tilsendt premien i posten som pakke.

Personvern:

Du må oppgi ditt navn, epost og adresse når du registrerer deg for å delta i konkurransen. Ved å akseptere disse konkurransereglene samtykker du i at Q Meieriene kan behandle dine personopplysninger i forbindelse med konkurransen. Registrerte personopplysninger vil kun benyttes i forbindelse med administrasjon av konkurransen, og behandles i samsvar med reglene i personopplysningsloven. Alle personopplysninger slettes umiddelbart etter at konkurransen er avsluttet.

Annet:

Deltakere som bryter konkurransereglene, jukser eller prøver å manipulere nettsiden, kan automatisk og uten forvarsel bli ekskludert fra videre deltagelse.

Q-Meieriene tar intet ansvar for trykkfeil eller utilsiktede misforståelser.

Kontaktperson: Pål Rasmussen, Produktsjef Q-Meieriene, pal.rasmussen@kavli.no