1. Bli en matredder er en konkurranse for elever i niende klasse som har mat og helse.
  2. Det er Lærer for klassen som er ansvarlig for å melde på klassen.
  3. Klassen skal lage en treretters middag basert på mat som er reddet fra en butikk eller skolekjøkkenet. Skal bestå av en forrett, hovedrett og dessert.
  4. Det må lages en enkel oppskrift til rettene som lages.
  5. Hver rett må fotograferes ovenfra med tilstrekkelig lys for gode bilder. 
  6. Oppskrift og bilde til hver rett sendes på e-post til Mette Nygård Havre; mettenygardhavre@gmail.com. Her er det viktig at skolenavn, klasse og kontaktperson kommer fram. Når dette sendes på epost, er man påmeldt konkurransen.
  7. En jury vil velge ut tre elevgrupper fra tre ulike klasser/skoler som kvalifiserer seg til en matredderfinale hvor vi kårer årets matredder klasse.
  8. Finalen finner sted på Q-Matredderdag i oktober måned.
  9. Q-Meieriene dekker utgifter for reise til Q-Matredderdag og vil bistå med kjøp av billetter for transport.
  10. Premien er en felles opplevelse for klassen som vi avtaler i etterkant.