«Statsraaden» hadde tidenes sesong foran seg, før alt ble kansellert. De nektet å legge skipet i opplag og valgte heller å fremskynde verftsopphold. "Opp og fram er det eneste som gjelder", sier direktør Haakon Vatle. 

I en annerledes tid har videoselskapet Whereby sett et økt behov for løsninger som bringer mennesker sammen på en trygg og enkel måte. 

Tore Pedersen Bore håper at folk vil lese om IMBA på melkekartongen. Kanskje det kan være med på å holde liv i en nytenkende måte å dyrke jordbruk på? 

 Gründer Siri Abrahamsen vil erstatte mobbing med gleding, og gjøre Norge til verdens vennligste land.