Fleip eller fakta? 

Påstand 1: Q-Meieriene henter bare melk fra de store gårdene på Østlandet, ikke hos de små produsentene i distriktet.

Fleip! Vi har to meierier og henter melk fra store deler av Sør-Norge. I Gausdalområdet har vi 75 aktive melkebønder, fra Lesja i nord til Ringsaker i sør. Vi har også flere bønder i Valdres. På meieriet vårt på Jæren mottar vi melk fra 220 gårder, fra Etne i nord til Lindesnes i sør.

Påstand 2: Q-Meieriene henter ikke melk hver dag, bare når det passer dem.

Fleip! Vi henter melk når kua melker, så det skjer hele året. 365 dager i året hentes det melk fra våre gårder.

Påstand 3: Det er Tine sine leverandører som betaler tilskuddet som Q-Meieriene får.

Fleip! Dette er avgifter og tilskudd, som alle aktører i meierimarkedet får.

Påstand 4: Q-Meieriene har blitt så store at de må klare seg selv. Dere må slutte å syte, dere har jo mange millioner i overskudd.

Fleip! Q-Meieriene er en liten utfordrer og har kun 7% av meierimarkedet. Vi klarer oss fint selv, men som alle andre aktører i meierimarkedet får vi tilskudd. Og den som gjør det aller best, Tine, får aller mest tilskudd.

Påstand 5: Vedtaket om at dere mister 50 millioner i frakttilskudd har dere visst om lenge, det kom ikke som noe snøskred slik dere påstår.

Fleip! Ingenting har forandret seg. Q-Meieriene har fortsatt den samme ulempen med å transportere melk inn til de store markedene som vi har hatt hele tiden. Det er vanskelig å forstå hvorfor vi da får et slikt vedtak. I tillegg til dette blir tilskuddet fjernet etter bare 25 dager uten mulighet for tilpasning.