I Norge kaster hver og en av oss 42 kg spisbar mat i året. 

Vi kaster faktisk 60.000 bananer og 270.000 liter melk – hver eneste dag. 

Hva er matredderprisen

Matredderprisen er en innovasjonspris til den beste forbrukeridéen for hvordan vi kan redusere matsvinn.

Hvem kan delta?

Barneskoleelever fra 5. til 7. klasse. Bidrag kan sendes inn fra enkeltelever, eller på vegne av hele klassen. De tre beste idéene blir presentert på Forbrukerdagen 19. juni, hvor en jury vil kåre vinneren av Matredderprisen 2018.

[[ RichText template tag keymedia is not configured ]]

Hvordan deltar jeg?

Registrer din idé her for hvordan vi kan redde mat, eller redusere matsvinn. Frist for å sende inn idéer til Matredderprisen er 1. juni.

Premie

3D-printer

TILBAKE TIL FORBRUKERDAGEN 2018