Ideen handler om å bruke avokado i flere produkter❤

Kommentarer til idéen

Hei! Takk for ideen din! Avokado i meieriprodukt har vi ikke prøvd, vi får teste før vi sier om vi har tro på det eller ikke! Hilsen Marianne
- Marianne, Q-Meieriene, 1. feb. 2023
Comment icon 1
NM
Ellinor9