Istedenfor å kaste spiselig mat, så bør man oppfordre folk til å donere maten til de som trenger det.

Kanskje man kunne satt opp innsamlings stasjoner som tar imot mat - enten ferdiglaget eller rå - som kan gi den videre til organisasjoner som trenger mat eller direkte til de fattige og de som er i nød?

Det er mange some ikke har nok - eller noe - mat, så kanskje vi som har for mye burde dele.

Kommentarer til idéen

Derfor støtter vi matsentralen.no (sjekk de ut på Facebook eller på nettsiden)! Usikker på matsikkerheten hvis man skal gi restemat e.l, men dette fungerer veldig bra med matsentralen o.l organsisajoner!

- Mads Liabø, 29. jan. 2018
Rapporter innlegg

Derfor støtter vi matsentralen.no (sjekk de ut på Facebook eller på nettsiden)! Usikker på matsikkerheten hvis man skal gi restemat e.l, men dette fungerer veldig bra med matsentralen o.l organsisajoner!

- Mads Liabø, 29. jan. 2018
Rapporter innlegg
Comment icon 2
User avatar
Vilde Eriksen