Syns vi bør gå tilbake til melkekartonger uten kork. Da sparer vi miljøet (alle monner drar), man sparer tid når man skal resirkulere kartongen og man slipper den lille slanten med melk som alltid blir igjen pga. korkens plassering.

Kommentarer til idéen

Hei! Vi har skrukork på våre kartonger da det er ønsket av forbrukerne. Skrukork er også med på bevare melken best mulig etter åpning og kan være med på å redusere matsvinn. Om du sender melkekartongen til resirkulering med korken på, vil både papp og kork bli resirkulert.

- marte.folkedal.lie@kavli.no, 30. des. 2019
Comment icon 1
ME
Msy