Kast lokket og ekstra skjeen i søpla -nå er det på tide å tenke nytt og miljøvennlig! Min ide til produktutvikling på dagens Skyr er å gjøre den ekstra plastfila som skiller yoghurten og skjeen fra hverandre, om til en skje. La meg forklare nærmere:

Under juletider hadde Coca Cola den ordinære plastikken rundt brusflaskene sine, men med da en ny mulighet. De hadde nemlig designet plastikken sin som vanlig, bare med at de da tok med en ny "trå" som kundene kunne dra i og som gjorde til at hele plastikken formet seg om til en sløyfe.

Hva om Q-meieriene hadde gjort det samme, bare med den tynne plastfila som ligger øverst på yoghurten? Lagd den i litt tykkere stoff, og med en ekstra "trå" som kundene kan dra i når de har tatt av lokket! På denne måten kommer Q-meieriene til å få mye mediaros fordi at de tenker innovativt OG miljøvennlig! Naturen hadde blitt glad, vi forbrukerne hadde blitt glad og ikke minst; så hadde dere også blitt glad!

Kommentarer til idéen

Hei Karen, takk for meget spennende og godt utformet ide. Liker tanken om å gjøre lokket om til skaje, så dette må vi se nærmere på. Hilsen Pål
- Pål, Q-Meieriene, 19. des. 2022
Comment icon 1
KB
karennbergslid