Husbrann 2.jpg

Hei. Hvorfor er det ingen som tar brannsikkerhet i det elektriske systeme i hjem og nærings-bygg på alvor?

Hvert år starter det mange branner som enkelt kunne vært unngått. I disse brannene dør det mennesker og veldig mange dyr. Og kostnadene er beregnet til flere milliarder kr. årlig.

Min idè går ut på noe så enkelt som å montere inn en thermoføler i fex stikkontakter og brytere. Hvis det blir varmegang inne i disse, vil thermoføleren slå av strømmen automatisk, og forhindre at det begynner og brenne.

Denne løsningen er meget enkel, billig, og som Gjensidige fortalte meg, meget genial!

Så igjen, løsningen finnes, men ingen produsenter tar dette på alvor.

Kommentarer til idéen

Veldig bra tiltak, men litt utenfor det vi jobber med. Kanskje du kan høre med noen andre?

- Mads Liabø, 15. jan. 2016
Rapporter innlegg
Comment icon 1
BH
Bjørn Høibråten