Vi er en familie som kunsumerer store mengder melk, og kan ofte har >10 liter i kjøpeskapet. Selv om vi forsøker å sette regler for hvor i "stabelen" en skal åpne kartongen først så fungere ikke dette i det daglige. Vi ender ofte opp med å har flere kartonger åpne og med bare noen slanter igjen. Jeg skulle ønske at det var en indikator på korken som viste om den hadde blitt åpnet eller ikke. Da hadde det ikke vært noen tvil om hvilken kartong en skulle ta. Det ville også gitt en trygghet for kunder å kunne vite 100% at kartingene de tar med fra butikke ikke har vært åpnet.

Comment icon 0
ostefjells