Hei

På melkekartongen står det: "Hver eneste dag leverer Q-bøndene fra295 norske gårder kvalitetsmelk til våre to meierier i Gausdal og på Jæren"

Er det da to meierier i Gausdal og to på Jæren? Nei det er det selvsagt ikke.

Skriv eller "......kvalitetsmelk til våre to meierier, et i Gausdal og ett på Jæren"

Comment icon 0
AL
Anders Lous