Ser at ideen om å gå tilbake til kartonger uten skrukork ble foreslått i 2017, men dere avslo. Nå som dere har fjernet målevinduet på grunn av miljøhensyn bør dere revurdere dette

Kommentarer til idéen

Ja, pluss at all melken blir drukket opp

- Katja44, 20. feb. 2020
Rapporter innlegg

Helt enig. Det er klart ressursbesparende og forenkler produksjonsprosessen å gå tilbake til kartonger uten skrukork.

- kgarli@frisurf.no, 11. feb. 2020
Rapporter innlegg
Comment icon 2
MS
ma-skraa