Folkeopplysning vedrørende nevroutviklingsforstyrrelser (autisme, ADHD, Tourettes syndrom). Vi er regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Touretttes syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst og sammen med ADHD Norge, Autismeforeningen og Norsk Tourette forening ble vi inspirert av melkekartongene til ARLA for noen år tilbake. Da hadde det tekster om diagnosene på kartongene (vedlagt bilde). Statsministeren oppfordrer til inkluderingsdugnad og kunnskaps - og inkluderingsministeren påpeker alvorligheten i at så mange barn og unge faller ut av skolen, dette er alvorlig for de det gjelder men også for velferdssamfunnet. Til tross for mange styrker hos personer med de nevnte diagnosene opplever mange av de å falle utenfor og at styrkene ikke er kjent. Vi ønsker derfor å utfordre dere med å trykke tekster som bidrar inn i den nasjonale inkluderings dugnaden. Vi vil selvfølgelig samarbeide med dere og kunne være behjelpelig med tekster eller annet.

Kommentarer til idéen

Fantastisk
- Sigrid Heitmann, 15. aug. 2019
Rapporter innlegg

Ta kontakt via kontaktskjema på siden med mer info og kontaktopplsyninger!

- Mads Liabø, 23. mai 2019
Rapporter innlegg
Comment icon 5
em
ellmun