20150704_101027.jpg

Det blir mange plastkorker på melkeproduktene årlig, og mye fossilenergi blir brukt og det er ikke bra for miljöen. Bruk fornybar Energi isteden i plasten, og start med skrukorkene. Svenskene har det, se bilde og Norge kan vel ikke väre dårligere en Svenskene på miljöhensyn og innovasjoner? http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/fornybarenergi/tiofragorochsvar/vadarfornybarenergi.5.61fbca9812ec690a3218000813.html

Kommentarer til idéen

Takk for tipset! Melkesjefen vår skal undersøke dette!

- Mads Liabø, 14. jan. 2016
Rapporter innlegg
Comment icon 1
User avatar
Tom Örbeck