Ideen handler om å ta bort best-før stemplingen sånn at forbrukeren må se,lukte og smake for å finne ut om produktet fortsatt kan brukes. Det vil redusere at folk kaster mat med en gang best-før datoen er nådd. Til erstatning kan man sette på produksjonsdato slik at den enkelte forbruker kan se hvor lenge maten holder ut i fra hvordan de oppbevarer produktene.

Kommentarer til idéen

Vi må nok følge gjeldende lover og regler når det gjelder dato :)

- Mads Liabø, 27. mai 2019
Rapporter innlegg
Comment icon 1
User avatar
Fru Wenners