Q-meieriene kan ta rolla som den produsenten som satsar på å produsera meieriprodukt av mjølk frå dyr som har fått mat som er dyrka i pakt med naturen! Økologisk landbruk, med vekselbruk og utan bruk av sprøytemidlar og kunstgjødsel utarmar ikkje jorda, slik det moderne industrilandbruket gjer. Lat oss bevara jorda for komande generasjonar!

Eg ynskjer meg at Q-meieriene kuttar ut alt konserveringsmiddel i produkta. Jogurt og andre syrna mjølkeprodukt held seg lenge i utgangspunktet, og vanleg fersk mjølk har såvidt eg veit ikkje konserveringsmiddel i seg?

Sjølvsagt må ein i same omgang sjå på emballasje og forpakning – større einingar gjev mindre emballasje enn mange små.

Kommentarer til idéen

Hei! Per dags dato har vi ingen konkrete planer om å lansere økologiske produkter.

De økologiske bøndene er svært spredt geografisk, og derfor er det svært kostbart å transportere melken.

Vi ønsker veldig gjerne å forbedre oss enda mer så dette vil alltid være under vurdering!

- Mads Liabø, 15. jan. 2016
Rapporter innlegg

Konserveringsmiddel er laga for å hindra bakterievekst. I magen vår er det store mengdar livsnødvendige bakterier – det er litt av eit paradoks at "maten" me et skal gå ut over dei bakteriane som skal bryta han ned i tarmen.

- Atle Weibell, 13. jan. 2016
Rapporter innlegg
Comment icon 2
AW
Atle Weibell