Lerum har en 5 liters kartong med tappekran. Det hadde vært en stor suksess med det samme med melk. Hos oss er vi fem I familien, og det går en del melk, det går noe til matlaging. Vil tro det er slik med de fleste.

Kommentarer til idéen

Melkesjefen skal undersøke nye formater i løpet av året :)

Men dessverre blir dette alt for stort for butikkene å ta inn. Vi har forsøkt før :)

- Mads Liabø, 15. jan. 2016
Rapporter innlegg
Comment icon 1
User avatar
Geir Otto Hagelund