Jeg synes dere skal starte produksjon av kjernemelk, det er et ganske vanlig produkt som er lett å kjøpe i nesten alle land, unntatt Norge, da. Biprodukt er det også.

Kommentarer til idéen

Hei! Kjernemelk er som du sikkert vet, et biprodukt av smør. Vi produserer ikke smør hos oss, så derfor er det vanskelig å produsere kjernemelk.
- Marianne, Q-Meieriene, 28. okt. 2022
Comment icon 1
kz
katarinazwi@gmail.com