Jeg synes dere skal starte produksjon av kjernemelk, det er et ganske vanlig produkt som er lett å kjøpe i nesten alle land, unntatt Norge, da. Biprodukt er det også.

Comment icon 0
kz
katarinazwi@gmail.com