Vi i Norge har så stort utvlag i butikken at vi ikke kan sløse med det. Derfor kan vi kjøpe mindre, kaste mindre. Kjøpe det du vet at dere spiser. Ikke kjøp det du vet dere ikke spiser. Kjøp det du vet ikke går tapt. Vi har ansvar for verden- vi må redde den. La oss tenke på det som går tapt. La oss la være å måtte produsere masse mat for å kaste det. SOS

Comment icon 0
CH
Carolineghaugen