Jeg er en av sikkert mange som bekymrer meg over gjengroinga av Norge og industrialiseringen av landbruket. Så langt er økologisk landbruk eneste alternativ, men stiller samtidig en mengde andre krav som for eksempel ingen bruk av kunstgjødsel. Jeg ville vært villig til å betale ekstra for "beitemelk" som produserer av kyr som er minst X måneder ute i norsk natur for å rydde opp i vegetasjonen og holde seg friske, glade og sunne. Det er mange grunner til en kanskje bør tillate litt mer enn de strenge kravene i økologisk landbruk, men her hadde mindre gårdsbruk som ønsker å drive rasjonelt hatt muligheten til å få fått bedre betalt for melk hvor produksjonen gjør en innsats for landet vårt.

Kommentarer til idéen

JAAA!!

- Maggi Stamnes Fredriksen, 7. sep. 2016
Rapporter innlegg

Hei! Leverandørene våre (altså melkebøndene) bestemmer selv hvordan de vil drive. Vi har leverandører som har store gårder, andre som har små gårder og vi henter melk fra små setre langt oppå fjellet.

Per dags dato har vi ingen konkrete planer om å lansere økologiske produkter, men vi ønsker virkelig å være med på dette vi og! Utfordringen er at de økologiske bøndene er svært spredt geografisk, og derfor er det svært kostbart å transportere melken.

Men vi ser jo at dette oftere er på dagsorden så vi skal definitivt følge med videre og tar ideen din opp til diskusjon fremover.

Takk!

- Mads Liabø, 23. aug. 2016
Rapporter innlegg
Comment icon 2
CJ
Christian Jørgensen