20191006_111112.jpg

Handle melk der en tar med egen flaske eller kjøper en tom flaske og fyller den med melk fra tapp. Ideen er jo at etter man har kjøpt flasker én gang, kan en ta med flaske selv de neste gangene. Dette gjør at en unngår en del engangsemballasje.

Kommentarer til idéen

Hei Thale, takk for ideen, det er kanskje mulig å få til da vi selger 10 liter melk til dispenser, som en ser på frokosten på hoteller. Hilsen Pål
- Pål, Q-Meieriene, 23. des. 2022
Comment icon 1
TS
Thale Vassnes Stefansson