Jeg skulle gjerne sett at man kunne få kjøpt melk, både vanlig lettmelk og sjokolademelk, på en vanlig halvliters flaske, akkurat slik som vann- og brusflasker. Dette for at de da passer inn i koppeholderen i bilen. Vanlige firkantede melkekartoner passer ikke i holderen, og da må man finne et sted å legge dem, noe jeg ikke synes er en god løsning. Jeg har min arbeidsplass i bil, og hadde gjerne sett at det var enklere å få med seg melk i bilen som et alternativ til vann eller brus.

Kommentarer til idéen

Hei. Vi selger dette til kiosker og hotell osv. Vi skal vurdere dette på nytt om det kan komme i butikk, men butikkene etterspør ikke dette pr. dags dato og det er til syvende og sist de som skal selge det. Vi skal ta det opp igjen senere!

- Mads Liabø, 8. okt. 2015
Rapporter innlegg
Comment icon 1
User avatar
Per Henrik