Å lage 1 liters melk på metallboks, med skrukork istedenfor på papp som det er idag

Skrukorken gjør den lett å åpne, metallboksen er lett å gjenvinne.

Bra for miljøet og god til å holde på smak.

Kommentarer til idéen

Sammenbretta melkekartong tar mindre plass, og her i Fredrikstad kan vi kaste den i papirinnsamlinga med plast(?)korken.

- Lars Morten Hagerup Ravneng, 19. mar. 2017
Rapporter innlegg

Melkesjefen skal undersøke nye formater i løpet av året :)

- Mads Liabø, 15. jan. 2016
Rapporter innlegg
Comment icon 2
ra
rebecca andersen