Nordmenn er verdensmestre i panting av flasker og bokser mens melk stadig leveres i papp. Melk burde kunne leveres i større enheter enn dagens 1,75 ltr ved bruk av miljøplast. 1,75 ltr er ikke melk til mange når man er mange i en familie. Retur vil bli lettere og kjekkere når man får pant. Slutt på brett skyll stapp og berget av brukt papp vil bli langt mindre til fordel for gjenbruk.

Comment icon 0
BS
BjørnE