Nordmenn er verdensmestre i panting av flasker og bokser mens melk stadig leveres i papp. Melk burde kunne leveres i større enheter enn dagens 1,75 ltr ved bruk av miljøplast. 1,75 ltr er ikke melk til mange når man er mange i en familie. Retur vil bli lettere og kjekkere når man får pant. Slutt på brett skyll stapp og berget av brukt papp vil bli langt mindre til fordel for gjenbruk.

Kommentarer til idéen

Hei Bjørn, det er en god miljøvenlig ide. Men det er dessverre ikke lagt opp til dette infrastrukturmessig. Hilsen Henrik
- Henrik, Q-Meieriene, 23. des. 2022
Rapporter innlegg
Comment icon 1
BS
BjørnE