Melk som er mellom H-melk og lett melk. Kanskje.med fett % på rundt 2.5.

Comment icon 0
IT
2bru