Med forkjærlighet for H-Melk fremfor Lett Melk, kunne det gjerne vært fantastisk å ha mulighet til å kjøpe i større volum. Gjerne 1,5 eller 2 litere med H-melk :)

Kommentarer til idéen

Det skulle vi gjerne solgt allerede fra i dag av. Dessverre er det trangt om plassen rundt omkring i butikkene så de aller fleste butikker ønsker ikke noe som tar enda større plass.

- Mads Liabø, 15. jan. 2016
Rapporter innlegg
Comment icon 1
NB
Nina Blomberg