Dagens meieriprodukt-emballasje er dominert av plast og plast/papir.

Både plast og papir og spesielt kombinasjon av disse materialene er vanskelige å gjenvinne og har relativt begrenset gjenvinnbarhet. Resirkuleringsordningene rundt omkring i Norge har vist seg å ikke være veldig effektive. En altfor stor andel av innsamlet emballasje lar seg ikke gjenvinne da det er forurenset eller sammensatt av plast og papir som er vanskelig å separere.

Aluminium er et materiale som kan gjenvinnes "uendelig" og er mye, mye billigere å gjenvinne enn å produsere ny aluminium. Ca. 75% av all aluminium som er produsert i verden er fremdeles i bruk. Aluminium er også et lett materiale slik at økte transportkostnader bør også være begrenset.

I tillegg har vi i Norge en panteordning som fungerer bra, slik at det er meget sannsynlig at emballasjen vil bli gjenvunnet da f.eks. en melke"boks" vil være "verdt" 3 kr, og et rømmebeger 2 kr osv.

En burde sett på og gå over til aluminium som emballasje i stedet for plast og plast/papir.

Comment icon 0
JK
jhkaasen