Ideen min handler om at vis man har tips til hvordan man vil bli mer meljøvennlig på kartongen så vil mest sannsynlig at folk gjør det.

Kommentarer til idéen

Hei Mina, for en god idè. Dette er vi i god gang med!

- marte.folkedal.lie@kavli.no, 30. des. 2019
Comment icon 1
MO
Mina Oddvik