«Q-meieriene tar samfunnsansvar i den daglige driften og arbeider aktivt og målrettet med å redusere belastningen på miljøet» - er et sitat fra hjemmesidene deres, hvorfor kommer det da flere og flere produkter med - helt unødvendig i mange tilfeller - skrukork i plast?

Kommentarer til idéen

Hei!

Vi har mye å gå på når det kommer til emballasje. Helt klart. Fordelen med plast er holdbarhet og matsikkerhet. "Emballasjemarkedet" har foreløpig ikke veldig mange gode alternativer til plast som kan gi like god holdbarhet på produkt. Skrukork bidrar også til dette bl.a med å tette åpningen bedre og ikke slippe inn noe som kan forurense produktet. Matsvinn er et veldig stort problem som vi har som en av våre kampsaker når det gjelder samfunnsansvar. Plast er en verdifull ressurs som dessverre også er blitt et stort miljøproblem når det havner i naturen.

Vi ser at flere forsker på alternativer og løsninger så vi krysser fingrene for fremtiden!

- Mads Liabø, 6. nov. 2017
Rapporter innlegg
Comment icon 1
User avatar
Asgeir Portaas-Jore