Norske husholdninger består i stadig økende grad av godt voksne mennesker som bor alene. Voksne mennesker har mindre appetit enn yngre personer. Mange matvarer kommer i porsjoner som er for stor for et godt voksent person. Blandt disse er: Kefir; tomatbønner; syltetøy og brød. Disse er varer som jeg vegrer meg for å kjøpe fordi jeg vet at jeg ikke vil spise opp en hel enhet.

Så:

Tomatbønner: 200 g boks.

Syltetøy: 150g glass.

Kefir: !/2 liter.

Brød: halvparten av vanlig størrelse.

Comment icon 0
AJ
andrew.jenkins@usn.no