ser at når mann ikke er så mange i en husstand så er en liter svært ofte for mye så hvis dere hadde hatt halvlitere så ville det ha blitt kastet mindre melk

Kommentarer til idéen

Hei. Vi selger dette til kiosker og hotell osv. Vi skal vurdere dette på nytt om det kan komme i butikk, men butikkene etterspør ikke dette pr. dags dato og det er til syvende og sist de som skal selge det. Vi skal ta det opp igjen senere!

- Mads Liabø, 8. okt. 2015
Rapporter innlegg
Comment icon 1
User avatar
Torleif Aasbø