5C4C1BEB-1D69-408B-ADD7-C62B4718B27E.jpeg

Ideen handler om å få mindre svinn f.eks med en kremfløteboks. Om du setter den litt på skrå, og venter en stund ser du at det faktisk er ganske mye igjen. Det samme kan man gjøre med melkekartonger. (Jeg fikk ikke inn et bilde for å vise bedre.)

Kommentarer til idéen

Jeg fikk visst inn bilde likevel.

- Ecca12, 11. feb. 2018
Rapporter innlegg
Comment icon 1
EH
Ecca12