20221214_114900.jpg

Hvorfor kan man ikke gå tilbake til sånn man åpnet melkekartonger før? Man trenger da ikke skrukorker på melkekartonger...Korkene er jo potensielle miljøforurensere. Ikke alle kartonger og korker havner i returløpet.Det er dessuten en miljøbelastning å gjenvinnne korkene( man bruker energi etc til gjenvinningsprosessen), (noe man ikke hadde trengt å gjøre dersom man åpnet kartongene på gamlemåten), dessuten får man tømt kartongen helt dersom man åpner på gamlemåten, noe som også ville vært med på å gi en miljøgevinst.

Kommentarer til idéen

Hei Ronny, takk for gode innspill! Per i dag er skrukork den beste løsningen fordi den sikrer bedre kvalitet og holdbarhet på melken. Matsvinn er også et stort miljøproblem i dag, og det er derfor viktig for oss å bruke emballasje som bevarer holdbarhet og kvalitet på våre produkter. Vi er fortsatt på jakt etter enda bedre løsninger, for mottoet vårt er at det alltid finnes bedre måter å løse ting på! Hilsen Michelle
- Michelle, Q-Meieriene, 1. feb. 2023
Rapporter innlegg
Comment icon 1
RM
Slostril