Si meg HVOR BLE DE AV GODKJENTE IDEER FRA EN SELV! HÆ HÆ!! FÅR NOE IDIOTI AV DERRE HVA

OM NOEN HER HAR LEGET EN IDE FØR NOEN ANDRE OG DERRE BURDE HA ET DATO SYSTEM MED NED SATT DATO. SOM EN FØR EN ANNEN SYSTEM. VIS DERRE HAR ET SLIKT SYSTEM. HADDE JO DERRE FÅTT UNGÅTT FEIL NOEN STEDER OM HVEM! SOM

LAGET HVA OG NÅR.! OG KAN IKKE DERRE BRUK EN FALSKE NAVN ELLER VIS NOEN MED FALSK NAVN HAR FÅTT GODKJENT AV DERRE ELLER !HÆ HÆ!.

Alt I denne nettsiden trenger en oppdatering jo. F*** altså. Få ordren på dette da siden de har med andres oppskrifter ideer.

DETTE SKAL JO LIGGE I ET SYSTEM FOR P***R. Dette er helder en nett side ide. For noe idioti de skal JEG si!

Kommentarer til idéen

Hei! Er det noen spesielle ideer du tenker på? Mange ideer kan være like og andre kan ha en bedre forklaring på hva det skal være. Andre igjen forklarer f.eks løsningen på et problem og blir kanskje trukket frem enklere. Vi ser datoen på ideen, men det er ikke nødvendigvis første-mann-til-mølla. Hører gjerne om dine forbedringsforslag!

- Mads Liabø, 2. jul. 2018
Rapporter innlegg
Comment icon 1
User avatar
Solo Fargeklatt