You_Doodle_2018-05-31T20_14_47Z.jpg

Om man kunne se hvor mye som er igjen av de forskjellige meieriproduktene uten å måtte skru av lokket, ville det vært lettere å holde styr på innholdet i kjøleskapet, noe som i sin tur ville redusere matsvinnet.

Problemet med lystett emballasje er at forbrukeren ikke kan se produktet. Men emballasjen må være lystett, ellers forringes holdbarheten raskt. Altså et lite dilemma...

Dersom f eks rømmebegre ble produsert i klar plast, belagt med en tynn folie som rives (delvis) av når lokket skrues opp, vil forbrukeren kunne se innholdet, samtidig som levetiden ikke forringes (siden varen vil stå mørkt i et kjøleskap etter at den er åpnet).

Kommentarer til idéen

Begge ideene du har her er veldig gode! Ser også dilemmaet og designeren vår må få det til å fungere med resten. Du har gitt os flere ting å vurdere. Tusen takk!

- Mads Liabø, 3. jul. 2018
Rapporter innlegg
Comment icon 1
KY
Tini