Ideen min handler om å få vise det Norske folk våre 3 Sær Norske hesteraser som er i ferd med å bli utrydda. Norsk Dølahest, Norsk Fjordhest og Nordlandshest/lyngshest er alle på lista over truede husdyr fordi det er bedekka så få hopper kvart år- og det går stadig nedover.

Med å vise fine bilder av våre Nasjonalraser- er dere med på å hjelpe oss med å bevare vår kulturskatt, som nettopp den Norske hesten er.

Fjordingen er faktisk vårt Nasjonalsymbol, Nordlandshest/Lyngshest er liten-mangfoldig og ekte, og Dølahesten har kaldt hovud- varmt hjerte.

Kommentarer til idéen

Melkesjefen er alltid på utkikk etter nye ting på kartongene så han får denne med seg videre!

- Mads Liabø, 14. jan. 2016
Rapporter innlegg
Comment icon 1
User avatar
jorunn alme