Økologisk jordbærmelk eller sjokolademelk tror jeg kan bli et bra konsept. Spesielt med tanke på at markedet for økologiske og miljøvennlige produkter er i sterk vekst. Om dere for eksempel starter med å introdusere økologisk sjokolademelk i 0.5l kartonger først for og se hvordan markedet tar dette imot. Potensielle navn kan være; "JordbærQ" eller "SjokoladeQ".

Kommentarer til idéen

Hei og takk for kreativ idé og navneforslag :) Slik det er i dag har vi ikke bønder som driver med økologisk, vi er fortsatt en liten utfordrer og for små til å drive med økologisk på tidspunktet. Men hvem vet hva som skjer i fremtiden. Vennlig hilsen Marte

- marte.folkedal.lie@kavli.no, 22. mai 2020
Comment icon 1
TL
tolind