Vi vil ha optiske illusjoner på melkekartonger. Da kan man se om alle i familien ser det samme eller forskjellige ting.

Comment icon 0
LN
lindany