image.jpeg

Denne ideen går ut på at kartongen skal være bare av plastik. Da blir kartongen lettere å kaste. Nå er kartongen også av papp så da kommer det plast i papirsøpla!!! DET ER IKKE GREIT! Lett melken kan ha rosa plast, ekstra lett melken kan ha blå plast, skummet melken kan ha lyserosa plast og hel melken kan ha rød plast?!

Vi hadde ikke mere melk så da brukte vi vann. Det er også meningen at det skal være i en kartong!!

Kommentarer til idéen

Hei! Vi har ingen planer om endre på kartongen med det første. I så fall måtte det være i et annet format. Kork og annet siles ut i gjenvinningsprosessen så det er ikke et problem i følge grønn punkt. Du kan lese mer her: https://www.grontpunkt.no/gjenvinning/forbruker/drikkekartong/

- Mads Liabø, 23. aug. 2016
Rapporter innlegg

Jeg tenkte også at det burde være omvendt: Bare papp istedenfor bare plast.

- Torr Small, 17. aug. 2016
Rapporter innlegg
Comment icon 6
User avatar
Selma Lennartdatter Jølle