Sæt prisen ned i Danmark koster 1 liter mælk cirka 4-7 danske kroner

Kommentarer til idéen

Butikkene bestemmer så prisen selv.

- Mads Liabø, 9. feb. 2017
Rapporter innlegg

Det er nok et helt annerledes marked i Norge. Meieriprisene i Norge er regulerte. OVer 70 prosent av prisingen er bestemt av myndighetene gjennom blant annet landbruksoppgjøret

- Mads Liabø, 9. feb. 2017
Rapporter innlegg
Comment icon 3
User avatar
Michael Hvilshøj Jakobsen