stopp mobbingen.jpg

Jeg skulle ønske at frivillige organisasjoner land og strand rundt kunne bli profilert på produktkartongene deres for å vise hvilke organisasjoner som finnes, og hva de kan bistå med. Det kan f eks dreie seg om en liten logo med navn og nettadresse på kartongene. Det kan f eks dreie seg om frivillighetssentraler, rusorganisasjoner, Stopp Mobbingen osv..

Kommentarer til idéen

Takk for tipset. Dette er allerede under vurdering. De største kartongene våre viser Kavlifondets prosjekter og i fjor delte vi ut 500.00 til flere organisasjoner gjennom en kampanje på kartongen :) Så dette er vi i gang med. Men vi ønsker samtidig variasjon av ting på kartongen i løpet av et år :)

Se mer her: http://www.q-meieriene.no/Melkekartong/Melk-med-mening

http://www.q-meieriene.no/Nyheter/Melk-ga-hjelp

- Mads Liabø, 3. mai 2016
Rapporter innlegg
Comment icon 1
User avatar
Ritva Alexandra Raddum